Příspěvky

Interview with a musician (1) - rozbor

the sadly now-defunct band - dnes bohužel již zaniklá / nefungující skupina
had his bandmates not also been amazing - would have absolutely stolen the show - jde o třetí typ podmínkových vět, na začátku je vypuštěno IF, proto je slovosled obrácený
no matter the style, there's an authenticity in every note - bez ohledu na styl je každý tón autentický. Vazba THERE IS / ARE se může zdát nevinná a bezproblémová, ovšem jen do chvíle, než si ji spojíte se skutečnými českými překlady ve větách typu: je třeba, aby těch plakátů bylo víc - there needs to be more posters
A S TOUTO VĚTOU SI SAMOZŘEJMĚ JE MOŽNO RŮZNĚ POHRÁVAT, NAPŘ.: musí těch plakátů být víc? - do there have to be/need to be more posters?
těch plakátů nemusí být víc - there don't have to be more posters
chceš, aby těch plakátů bylo víc? - do you want there to be more posters? (ano, protože THERE je podmět)
nechci, aby těch plakátů bylo víc - I don't want there to be more posters
sranda, že? he's one of those musicians you …

An Interview with a Musician Ben Roth (1)

An Interview with a Musician Ben Roth (1)I first saw Ben Roth when he played with the sadly, now-defunct band Perkasie. He was this crazy-haired guitar player who - had his bandmates not also been amazing - would have absolutely stolen the show. His music is wide-ranging in style, but no matter the style, there's an authenticity in every note. If I was 10 years younger, okay even though I'm not, Ben's one of those musicians you get those heart-rending crushes on. The interview will show you why. What got you into music? What do you love about it? What do you hate? My parents got me into music as a kid, always playing it in the car and at home and encouraging me to sing along. When I found my dad's old Martin in our basement I knew right away that I needed to learn how to play it. I would have friends over and show it off to them even though I had no idea how to play; I just thought that guitars were the coolest thing in the world. I love music because it's my creativ…

Aunt Ginny's Dead (3) we'll miss her

Aunt Ginny's Dead (3) we'll miss herFrankie: Oh, I know. She used to makethe best cheesecake
Sue: Really?
Frankie: Oh sure, it was cherry. She got the recipe off the box of graham crackers. She let me sit on the counter and I always got the first bite.
Axl: I'm hungry.
Brick: Can we stop and get cheesecake?
Frankie: Nobody's stopping, people are gonna bring food over to the house anyway.
Brick: Why?
Frankie: Because when somebody dies, you're not supposed to cook. Oh, I remember something else. She once met Patton.
Axl: She did? Wow, cool, very cool.
Mike: You have no idea who Patton is, do you?
Axl: Give me a hint.
Frankie: Oh my god, that's pathetic. You're gonna graduate in a year and you don't even know who Patton is?
Axl: I could amaze you with some of the stuff

Aunt Ginny's Dead (2) that's our will

Aunt Ginny's Dead (2) that's our willFrankie: Axl, promise you won't freeze your sister's head and put it on someone else's body.
Axl: I don't know that I can make that promise.
Sue: See, you won't be here, you won't be able to enforce it.
Frankie: Fine, we'll put it in our will.
Axl: These guys have a will?
Mike: Of course we do. We scribbled on a napkin: If we die, Frankie's sister gets the kids, that's our will.
Axl: We don't listen to you guys when you're alive, what makes you think we're gonna pay attention to your death napkin?
Sue: I don't want to talk about this!
Frankie: Did we seriously not make a will? I thought we bought that "make your own will" floppy disc
Brick: Then I don't have to live with Lucy? She promised me I don't have to live with Lucy.
Mike: Don't worry, the bank will take the house if they wait that long and the rest of our vast holdings will be divided equally among our heirs.
Sue: Stop …

Aunt Ginny's Dead (1) rozbor

she looked good -- she really did - odpověď bychom mohli v češtině vyjádřit klidně jen dvěma slovy, a sice "to jo", v angličtině se však takovéto reakce tvoří právě použitím pomocného slovesa, které nahrazuje významové sloveso z předcházející věty. Významové sloveso je LOOKED, které se v odpovědi nahradí minulým tvarem slovesa do, tedy DID she had less wrinkles lying down - neměla tolik vrásek, když ležela. 1) LESS se v dnešní angličtině používá ve významu méně / ne tolik i u počitatelných podst.jmen, kde by teoreticky byla správnější podoba fewer; 2) gerundium slovesa LIE zkracuje vedlejší větu when she was lying down we can all take comfort in that - všechny by nás to mělo uklidnit how is that comforting? I'd be more comforted if... - jak mě to má uklidnit? Byl bych klidnější, kdyby... Tady je hezky vidět rozdíl mezi přídavnými jmény, která končí na -ing a těmi, která končí na -ed. Ta, která končí na -ed, popisují, jak se cítí podmět (proto I would be comforted), naopak t…

Aunt Ginny's Dead (1) she looked good

Aunt Ginny's Dead (1) she looked good
Everybody's in the car, driving home from aunt Ginny's funeral Frankie: Well, she looked good.
Mike: She really did.
Sue: I think she looked pretty.
Brick: She had less wrinkles lying down.
Axl: I never saw her without her glasses.
Mike: And that cloud of smoke around her.
Frankie: Look, aunt Ginny lived a long full life and she died in her sleep and I think we can all take comfort in that.
Brick: How is that comforting? I sleep every night. I'd be more comforted if she died in a hang gliding accident.
Mike: Oh in your sleep is what you're shooting for. You just close your eyes and never wake up. You never even know.
Brick: You never even know?
Frankie: The point is she looked good.
Mike: She really did.
Frankie: And she's in a beautiful spot.
Sue: She really is.