Příspěvky

Interview with a musician (1) - rozbor

the sadly now-defunct band  - dnes bohužel již zaniklá / nefungující skupina had his bandmates not also been amazing  -  would have absolutely  stolen the show  - jde o třetí typ podmínkových vět, na začátku je vypuštěno IF, proto je slovosled obrácený no matter the style, there's an authenticity in every note  - bez ohledu na styl je každý tón autentický. Vazba THERE IS / ARE se může zdát nevinná a bezproblémová, ovšem jen do chvíle, než si ji spojíte se skutečnými českými překlady ve větách typu: je třeba, aby  těch plakátů bylo víc -  there needs to be  more posters A S TOUTO VĚTOU SI SAMOZŘEJMĚ JE MOŽNO RŮZNĚ POHRÁVAT, NAPŘ.: musí těch plakátů být víc? - do there have to be/need to be more posters? těch plakátů nemusí být víc - there don't have to be more posters chceš, aby těch plakátů bylo víc? - do you want  there to be  more posters? (ano, protože THERE je podmět) nechci, aby těch plakátů bylo víc - I don't want there to be more posters sranda, že? he's o

An Interview with a Musician Ben Roth (1)

An Interview with a Musician Ben Roth (1) I  first  saw Ben Roth when he played with the  sadly ,  now-defunct  band Perkasie. He was  this  crazy-haired guitar player who -  had his bandmates not also been amazing  -  would have absolutely  stolen the show. His music is wide-ranging in style, but  no matter  the style,  there's an  authenticity in every note. If I was 10 years younger, okay even though I'm not, Ben's one of those musicians you get those heart-rending  crushes on . The interview will show you why. What got you into music? What do you love about it? What do you hate? My parents  got me into  music as a kid, always playing it in the car and at home and  encouraging  me to sing  along . When I found my dad's old Martin in our basement I knew right away that I need ed  to learn how to play it. I  would have  friends  over  and  show it off  to them even though I  had no idea how to play ; I just thought that guitars were the coolest thing in the worl

Aunt Ginny's Dead (3) we'll miss her

Aunt Ginny's Dead (3) we'll miss her Frankie : Oh, I know. She  used to make   the  best cheesecake Sue : Really? Frankie : Oh sure, it was cherry. She got the recipe  off  the box of graham crackers. She let me sit on the counter and I always  got the first bite . Axl : I'm hungry. Brick : Can we stop and  get  cheesecake? Frankie :  Nobody's stopping , people are gonna bring food  over  to the house  anyway . Brick : Why? Frankie : Because when somebody  dies ,  you're not supposed to cook . Oh, I remember something else. She once met Patton. Axl : She  did ? Wow, cool, very cool. Mike : You have no idea  who Patton is ,  do you ? Axl :  Give me a hint . Frankie : Oh my god, that's  pathetic . You're gonna graduate  in  a year and you don't  even  know who Patton is? Axl : I could  amaze you with  some of the stuff I don't know. Brick : So this death napkin that  says  I have to live with Lucy... Sue : Nobody's living with Lucy. Nobody's

Aunt Ginny's Dead (2) that's our will

Aunt Ginny's Dead (2) that's our will Frankie : Axl, promise you won't freeze your sister's head and put it on someone else's body. Axl : I don't know that I can  make  that promise. Sue : See, you won't be here, you won't be able to enforce it. Frankie : Fine, we'll put it in our  will . Axl :  These guys  have a will? Mike : Of course we  do . We scribbled on a napkin: If we die, Frankie's sister gets the kids, that's our will. Axl : We don't listen to  you guys  when you're alive,  what makes you think  we're gonna pay attention to your death napkin? Sue : I don't want to talk about this! Frankie : Did we seriously  not  make a will? I thought we bought that "make your own will" floppy disc Brick : Then I don't have to live with Lucy? She promised me I don't have to live with Lucy. Mike : Don't worry, the bank will take the house if they wait  that  long and the rest of our  vast  holdings  will be

Aunt Ginny's Dead (1) rozbor

she looked good -- she really did  - odpověď bychom mohli v češtině vyjádřit klidně jen dvěma slovy, a sice "to jo", v angličtině se však takovéto reakce tvoří právě použitím  pomocného slovesa , které nahrazuje významové sloveso z předcházející věty. Významové sloveso je LOOKED, které se v odpovědi nahradí minulým tvarem slovesa  do , tedy DID she had less wrinkles lying down  - neměla tolik vrásek, když ležela. 1) LESS se v dnešní angličtině používá ve významu  méně / ne tolik  i u počitatelných podst.jmen, kde by teoreticky byla správnější podoba  fewer ; 2) gerundium slovesa LIE zkracuje vedlejší větu  when she was lying down we can all take comfort in that  - všechny by nás to mělo uklidnit how is that comforting? I'd be more comforted if...  - jak mě to má uklidnit? Byl bych klidnější, kdyby... Tady je hezky vidět rozdíl mezi přídavnými jmény, která končí na  -ing  a těmi, která končí na  -ed . Ta, která končí na -ed, popisují, jak se  cítí podmět  (proto  I

Aunt Ginny's Dead (1) she looked good

Aunt Ginny's Dead (1) she looked good Everybody's in the car, driving home from aunt Ginny's funeral Frankie : Well, she looked good. Mike : She really  did . Sue : I think she looked pretty. Brick : She had  less  wrinkles  lying down . Axl : I never saw her without her glasses. Mike : And that cloud of smoke around her. Frankie : Look, aunt Ginny lived a long full life and she died in her sleep and I think  we can all take comfort in that . Brick : How is that  comforting ? I sleep every night. I 'd  be more  comforted  if she  died  in a hang gliding accident. Mike : Oh in your sleep  is what you're shooting for . You just close your eyes and never wake up. You never even know. Brick : You never even know? Frankie :  The point is  she looked good. Mike : She really did. Frankie : And she's in a beautiful  spot . Sue : She really is. Axl : Well,  I'm never ending up  in a place  like that , I'll tell you that right now. Mike : When you  figu